Fúze spojila Kordárnu a Slovkord

V roce 2016 se spojily společnosti KORDÁRNA Plus a. s., a SLOVKORD Plus a. s. K zápisu této přeshraniční fúze do obchodního rejstříku došlo 20. prosince 2016, rozhodným dnem ovšem zůstal 1. leden 2016. Společnosti byly dlouhodobě úzce ekonomicky i personálně propojeny, fúze tedy byla logickým krokem. Společnost KORDÁRNA Plus se stala nástupnickou společností, společnost SLOVKORD Plus po právní stránce zanikla a po fúzi funguje pod názvem KORDÁRNA Plus, a. s., organizačná zložka. Značka SLOVKORD nadále označuje název PES vlákna z výrobního závodu v Senici, KORDPLASTU se fúze nedotkla. Nezměnila se ani organizace a řízení jednotlivých společností.