Učíme se optimalizovat výrobu

V pátek 15. března začal v Kordárně pod taktovkou zkušeného lektora Dušana Dostála vzdělávací program Optimalizace výrobních procesů. Zúčastní se ho celkem 42 zaměstnanců z výrobního a provozního úseku, kteří se ve své každodenní praxi setkávají s problematikou štíhlé výroby.


Na tuto akci jsme získali dotační příspěvek z Evropského sociálního fondu v rámci programu POVEZ II a bude trvat až do 8. 11. 2019. Tři skupiny zaměstnanců se během šesti výukových dnů formou workshopu seznámí s podstatou a přínosy optimalizace výroby. Při tréninku je přitom kladen důraz na praxi, případové studie a na propojenost s fungováním procesů v naší firmě. Díky simulačním hrám na různá témata účastníci aktivně prožívají danou problematiku a následně mohou tyto postupy aplikovat ve své práci.


„Příspěvek z fondu Evropské unie činí 85 % z celkové částky 396 000 korun. Zaměstnavatel ho obdrží pouze v případě splnění podmínek 80% účasti na výuce a úspěšného ověření znalostí,“ uvedla vedoucí zaměstnávání a vzdělávání v Kordárně Kateřina Vrablcová a dodala: „Očekáváme, že frekventanti získají znalosti, jak používat konkrétní metody, a na závěr obdrží osvědčení o absolvování celého bloku kurzů.“ Ten se skládá z následujících oblastí:


  • Zlepšování výrobních procesů
  • Tok hodnot
  • Plýtvání
  • Metoda 5S
  • Vizuální řízení a standardizace
  • Totálně produktivní údržba
  • Zvyšování efektivity strojního zařízení