Výzva k předání akcií

Představenstvo společnosti KORDÁRNA Plus a.s., IČ 27758711, se sídlem č.p. 890, 696 74 Velká nad Veličkou (zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5264), jako právní nástupce zanikající společnosti SCORPIUS CAPITAL a.s., IČ 27758737, se sídlem č.p. 890, 696 74 Velká nad Veličkou (zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5263) – na základě projektu fúze sloučením ze dne 1.8.2019,


oznamuje tímto akcionářům zanikající i nástupnické společnosti, že v souladu s projektem fúze o sloučení ze dne 1. 8. 2019, zveřejněným v obchodním rejstříku dne 5. 9. 2019, jsou povinni vrátit veškeré emitované akcie do jednoho měsíce od zápisu fúze do obchodního rejstříku, a to nástupnické společnosti. Fúze ve formě sloučení nástupnické společnosti KORDÁRNA Plus a.s., IČ 27758711, se sídlem č.p. 890, 696 74 Velká nad Veličkou a zanikající společnosti SCORPIUS CAPITAL a.s., IČ 27758737, se sídlem č.p. 890, 696 74 Velká nad Veličkou byla v obchodním rejstříku zapsána dne 17. 12. 2019.


Představenstvo společnosti tímto vyzývá akcionáře zanikající i nástupnické společnosti k předání dosavadních akcií v lhůtě do 20. 2. 2020 v sídle společnosti na adrese č.p. 890, 696 74 Velká nad Veličkou.


Skartace dosavadních akcií, vydání nových akcií a předání nových akcií proběhne v sídle společnosti na adrese č.p. 890, 696 74 Velká nad Veličkou dne 21. 2. 2020.


Představenstvo společnosti KORDÁRNA Plus a.s.